Σάββατο Λαζάρου

Στις περισσότερες επαρχίες της Ελλάδας, οι γυναίκες ζύμωναν για την ψυχή του Λάζαρου ανήμερα το πρωί ειδικά κουλούρια, τους “λαζάρηδες“, τα”λαζαρούδια“ή και “λαζαράκια“στα οποία έδιναν το σχήμα ανθρώπου τυλιγμένου σε σεντόνια, όπως ακριβώς παριστάνεται ο Λάζαρος στις εικόνες, ενώ όσα παιδιά είχε η οικογένεια τόσα λαζαράκια έπλαθαν και στη θέση των ματιών έβαζαν δυο γαρίφαλα.

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΒΑΙΩΝ

Ευλογημένος ο Ερχόμενος

(Εκείνος που έχει θρόνο τον ουρανό και υποπόδιο τη γη, ο γυιός του θεού και ο Λόγος του ο συναίδιος, σήμερα ταπεινώθηκε και ήρθε στη Βηθανία απάνω σ’ ένα πουλάρι . Και τα παιδιά των Εβραίων τον υποδεχθήκανε φωνάζοντας <<Ωσαννά εν τοις υψίστοις, ευλογημένος ο ερχόμενος, ο Βασιλιάς του Ισραήλ>>.

Από την Κυριακή των Βαίων αρχίζει ουσιαστικά η λεγόμενη Μεγάλη Εβδομάδα ή Εβδομάδα των Παθών. Κατά την ήμερα αυτή εορτάζεται η ανάμνηση της θριαμβευτικής εισόδου του Ιησού Χριστού στα Ιεροσόλυμα όπου,κατά τους συγγραφείς των Ιερών Ευαγγελίων, οι Ιουδαίοι τον υποδέχθηκαν κρατώντας βάια ή βάγια (κλάδους φοινίκων) και απλώνοντας στο έδαφος τα ρούχα τους ζητωκραύγαζαν <<Ωσαννά,ευλογημένος ό ερχόμενος έν ονόματι Κυρίου>>.

Η Διεύθυνση του Σταθμού <<ΤΟ ΧΑΜΟΓΕΛΟ>> ευχαριστεί πολύ, τον Πάτερ Ιωάννη της εκκλησίας του Αι Στάθη περιοχής Χαρασό Γουβών για την αγάπη του, την ζέστη φιλοξενία, τα διδάγματα προς τους μικρούς μαθητές για τα πάθη του Ιησού της Μεγάλης Εβδομάδας, και την κατασκευή του Σταυρού από τα βάγια.

Scroll to top