Η φιλοσοφία μας  –
Καλλιέργεια περιβαλλοντικής συνείδησης

«Για λίγο ας κοιταχτούμε

και ας πούμε λογικά,

πως πρέπει τα σχολεία μας

να είναι οικολογικά»

filosofia-toxamogelo

Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται ένα αυξημένο ενδιαφέρον τόσο στη διεθνή όσο και στην ελληνική πραγματικότητα σχετικά με την έρευνα γύρω από την προσχολική ηλικία, για το πώς η σκέψη των μικρών παιδιών προσεγγίζει το φυσικό κόσμο.

Στο πλαίσιο αυτό ο βρεφονηπιακός σταθμός «Το Χαμόγελο» έχοντας θεσπίσει μια διαφορετική σκέψη και έναν άλλο τρόπο όσον αφορά την εκπαίδευση για τα νήπια που φιλοξενεί στο χώρο του σταθμού, προσπαθεί  καθημερινά να προσεγγίζει ενότητες και θέματα που σχετίζονται με το περιβάλλον.

-Μέσα από την περιβαλλοντική εκπαίδευση προσανατολιζόμαστε και επιδιώκουμε:

  • να γνωρίσουμε έννοιες φυσικών και κοινωνικών επιστημών,
  • να αναπτύξουμε την ικανότητά να χρησιμοποιήσουμε αυτή τη γνώση για να αναγνωρίζουμε επιστημονικά ζητήματα,
  • να αποκτήσουμε νέα γνώση και να επεξηγήσουμε φαινόμενα με επιστημονικό τρόπο, οδηγούμενοι σε συμπεράσματα βασισμένα σε επιστημονικά τεκμήρια για θέματα σχετικά με τις Φ.Ε. και την τεχνολογία. Κατανοούμε την επιστήμη ως μια μορφή ανθρώπινης γνώσης και διερεύνησης, χρησιμοποιώντας δεξιότητες εγγραμματισμού, μαθηματικών, καλών τεχνών και τεχνολογίας.
  • στην προθυμία τους για ενασχόληση και συμμετοχή ως ενεργοί πολίτες σε ζητήματα που σχετίζονται με τις Φ.Ε.

 – Οι εκπαιδευτικοί ενσωμάτωσαν νέες τεχνικές, γνώρισαν και απέδωσαν σε βάθος έννοιες της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης – καλλιέργειας περιβαλλοντικής συνείδησης.

 – Οι γονείς γνώρισαν παραδειγματικά πώς μπορούν να ενσωματώσουν τις περιβαλλοντικές έννοιες στις συζητήσεις με τα παιδιά τους.

 – Τα νήπια κατάφεραν να προσεγγίσουν έννοιες που ίσως για κάποιους φαντάζουν ουτοπικές στις νεαρές αυτές ηλικίες, αφού η μάθηση έγινε παιχνίδι και οι βιωματικές δράσεις και εξορμήσεις ήταν αναπόσπαστο κομμάτι του εβδομαδιαίου εκπαιδευτικού προγράμματος. Μέσω των εκπαιδευτικών επισκέψεων τα παιδιά αποκτούν εμπειρίες και καταφέρνουν να συνδέσουν τις γνώσεις που κατέκτησαν κατά την ανάπτυξη των θεματικών ενοτήτων της συγκεκριμένης περιόδου μέσα στην τάξη, με αυτές που θα βιώσουν κατά τη διάρκεια των δράσεων.

Οι παραπάνω στόχοι έχουν ασφαλώς προσαρμοστεί στο αναπτυξιακό επίπεδο των μαθητών/τριών μας καθώς και στη δυναμική της εκάστοτε ομάδας. Άλλωστε αναγνωρίζουμε ότι η πειραματική μέθοδος εκτός από τα πλεονεκτήματα του επιστημονικού εγγραμματισμού συνδυάζει όλα τα οφέλη της βιωματικής μάθησης. Ειδικότερα, αναφερόμαστε στη σημασία της εμπειρίας στη μαθησιακή διαδικασία, στην οποία το περιβάλλον αποτελεί για τα παιδιά μια  ανεξάντλητη πηγή ενδιαφέροντος!

Εν κατακλείδι, μέσα από τα εκπαιδευτικά προγράμματα και την εκπαίδευση, καταφέραμε να υπάρξει η ενίσχυση της περιβαλλοντικής συνείδησης, η καλύτερη κατανόηση και  η ευαισθητοποίηση, η αλλαγή στάσης των μαθητών σε θέματα που αφορούν το περιβάλλον, η γνωριμία με τη φύση που προσφέρει απλόχερα τα δώρα της καθώς και η ανάδειξη βασικών εννοιών και νέων δράσεων στην καθημερινότητά τους (όπως αυτές της ανακύκλωσης και κομποστοποίησης).

Όλα τα παραπάνω επιτεύχθηκαν με συμμετοχικές διαδικασίες στη λήψη αποφάσεων, στο σχεδιασμό και στην εφαρμογή των δράσεων, ώστε το σχολείο να γίνει προπομπός – καθοδηγητής δουλεύοντας σε θεωρητικό, παιδαγωγικό, και πρακτικό επίπεδο.

Ο Βρεφονηπιακός Σταθμός «το Χαμόγελο» τα τελευταία χρόνια έχει τη χαρά και την τιμή να είναι ενεργό μέλος της Παγκόσμιας Οικογένειας των Οικολογικών σχολείων. Το μεγαλύτερο Πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στον κόσμο, τα Οικολογικά Σχολεία, έχει πια συμπληρώσει 25 χρόνια λειτουργίας. Πλέον υπάρχουν 51.000 Οικολογικά Σχολεία σε 67 χώρες ανά τον κόσμο, με συμμετοχή 1,3 εκ. εκπαιδευτικών και σχεδόν 20 εκ. μαθητών.

Για όλες τις παραπάνω επιτυχημένες και πρωτότυπες δράσεις ο σταθμός μας έχει καταφέρει να κατακτήσει  σημαντικά βραβεία ενισχύοντας την άποψη ότι οι μικροί μας φίλοι μπορούν να αλλάξουν το «αύριο»  για έναν καλύτερο πλανήτη..

oikologiko sxoleio-filosofia-toxamogelo
shmaia-oikologiko-sxoleio-toxamogelo
Scroll to top