Παιδαγωγικά Τμήματα που λειτουργούν.

α) Βρεφικό Τμήμα: Φιλοξενούνται βρέφη από 1,5 μηνών έως 2 ετών.
β) Μετα βρεφικό Τμήμα: φιλοξενούνται βρέφη-νήπια από 2 ετών έως 3 ετών.

Brefiko TmhmaMeta brefiko tmhma

γ) Προ-προνηπιακό Τμήμα: φιλοξενούνται νήπια από 3 ετών έως 4 ετών.
δ) Προνηπιακό Τμήμα: φιλοξενούνται νήπια ηλικίας από 4 ετών έως 5 ετών.

Pro-pronipiako tmhmaPronipiako tmhma

2
online επισκέπτες

Κυριακή, 20 Οκτωβρίου 2019