Εκπαιδευτικές Εκδρομές

ΤΟ ΑΜΠΕΛΙ

Στα πλαίσια της θεματικής ενότητας "ΤΟ ΑΜΠΕΛΙ", πραγματοποιείται εκπαιδευτική εκδρομή σε επιλεγμένο αμπελώνα. Τα παιδιά παρακολουθούν και συμμετέχουν στην διαδικασία συγκομιδής των σταφυλιών ενώ παράλληλα γίνεται επεξήγηση για τα παράγωγα προϊόντα του αμπελιού.
Στα ίδια πλαίσια της ενότητας «ΤΟ ΑΜΠΕΛΙ» γίνεται επίσκεψη σε τοπικό οινοποιείο. Τα παιδιά παρακολουθούν την διαδικασία παραγωγής κρασιού - εμφιάλωσης και αποθήκευσης με την επεξήγηση αυτής από τους ειδικούς.

                  

Η ΕΛΙΑ

Στα πλαίσια της θεματικής ενότητας «Η ΕΛΙΑ», πραγματοποιείται κάθε χρόνο η εκπαιδευτική εκδρομή στο ελαιουργείο που βρίσκεται στην περιοχή μας. Εκεί τα παιδιά παρακολουθούν και κατανοούν την διαδικασία παραγωγής λαδιού με την βοήθεια ειδικών.

                  


            Δείτε περισσότερες φωτογραφίες από τις εκπαιδευτικές μας εκδρομές..

1
online επισκέπτες

Κυριακή, 20 Οκτωβρίου 2019