Σχεδιασμός Προγραμμάτων

Το παιδαγωγικό πρόγραμμα που υλοποιείται στο νηπιακό – βρεφικό σταθμό «Το Χαμόγελο» είναι προσαρμοσμένο σε όλα τα τμήματα και στις ανάγκες κάθε ηλικίας. Στο σχολείο μας προσφέρουμε στο κάθε παιδί το χώρο του, ένα χώρο εκπαίδευσης που του επιτρέπει να είναι αυτόνομο και να αλληλεπιδρά με τους γύρω του, με το έμψυχο και άψυχο υλικό προσφέροντας του ταυτόχρονα γνώση και εμπειρίες.

Το παιδί πρέπει να έχει στη διάθεσή του μια ορθολογική και σκόπιμα προετοιμασμένη δομή και ένα ελεύθερο «άπλωμα» της εμπειρίας και της προσωπικότητάς του. Πάνω σε αυτή τη λογική οι εκπαιδευτικοί σχεδιάζουν προγράμματα βασισμένα στην αυτονομία του παιδιού, την ηλικία, την αυτοδιαχείριση, στην ατομική εμπειρία, στην εξέλιξη και ανάπτυξη ικανοτήτων.

Ο σχεδιασμός των προγραμμάτων γίνεται σε τομείς εμπειριών, βασικό στοιχείο ώστε να δώσουμε «ζωή» σε ένα εκπαιδευτικό περιβάλλον ορθολογικά και επιστημονικά δομημένο, που πληρεί  τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του κέντρου προσχολικής εκπαίδευσης. Στηρίζεται κυρίως στο παιχνίδι. Μέσα από ευέλικτο παιγνιώδες πρόγραμμα τα παιδιά βιώνουν ρουτίνες, ανακαλύπτουν, μαθαίνουν και αναπτύσσονται.

sxediasmos programmatwn sto xamogelo

Οι μαθητές στο χώρο του σχολείου μας έχουν ενεργό ρόλο καθώς ο σχεδιασμός και η εκτέλεση των προγραμμάτων συνδέεται άρρηκτα με τα ενδιαφέροντα και τις ανάγκες των παιδιών. Παρέχει πρόσβαση στη μάθηση με διαθεματικό τρόπο που επιτρέπει στο κάθε παιδί να μαθαίνει να εκφράζεται με το δικό του ρυθμό. Παράγει όσο το δυνατό περισσότερο την ανάπτυξη του παιδιού σε όλους τους τομείς: φυσικό, κοινωνικό, συναισθηματικό αισθητικό και νοητικό.

Στο νηπιακό – βρεφικό σταθμό «Το Χαμόγελο» η παιδαγωγική ομάδα σχεδιάζει και υλοποιεί εκπαιδευτικά προγράμματα σε ποίκιλες θεματικές ενότητες, γνωστικά αντικείμενα και βιωματικές δράσεις πάντα βασισμένα στην ηλικία και τις ανάγκες της κάθε ηλικιακής ομάδας, με στόχο τη πνευματική, ψυχοσωματική και γνωστική εξέλιξη τους αλλά ενισχύοντας και τον ενθουσιασμό τους για γνώση.

shmaia-oikologiko-sxoleio-toxamogelo
Scroll to top