Τμήματα​

Τέσσερα Παιδαγωγικά τμήμα λειτουργούν στον Βρεφονηπιακό Σταθμό μας, Το Χαμόγελο.

1) Βρεφικό Τμήμα: Φιλοξενούνται βρέφη από 2 μηνών έως 2 ετών.
2) Μετα βρεφικό Τμήμα: Φιλοξενούνται βρέφη-νήπια από 2 ετών έως 3 ετών.

3) Προ-προνηπιακό Τμήμα: Φιλοξενούνται νήπια από 3 ετών έως 4 ετών.
4) Προνηπιακό Τμήμα: Φιλοξενούνται νήπια ηλικίας από 4 ετών έως 5 ετών.

Scroll to top