kid-nursery - news- toxamogelo

Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων Ιδιωτικών Παιδικών Σταθμών.

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ
ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 44, ΑΘΗΝΑ, Τ.Κ. 10679, ΤΗΛ: 210 3600520
ΑΦΜ: 997422860 ΔΟΥ: Α΄ΑΘΗΝΩΝ
Αριθ. Πρωτ. 59
Αθήνα, 20/3/2013
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΜΗΤΕΡΕΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ
Αξιότιμοι γονείς,
Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε σύντομα σχετικά με την εξέλιξη του προγράμματος ΕΣΠΑ: «Εναρμόνιση Οικογενειακής & Επαγγελματικής Ζωής» και τις προοπτικές του.
Αναδρομή
Το ως άνω πρόγραμμα, το οποίο αρχικά απευθυνόταν βασικά στους ιδιωτικούς Παιδικούς Σταθμούς είχε σκοπό και χρηματοδοτήθηκε από την ΕΕ για την στήριξη μητέρων που είτε είναι, είτε κινδυνεύουν να βρεθούν, άνεργες. Ο προσδοκώμενος αριθμός των ωφελούμενων μητέρων αρχικά προσδιοριζόταν σε 15.700 περίπου.
Αντί αυτού, το πρόγραμμα υλοποιήθηκε, μέσω των δήμων, ως πρόγραμμα προσφοράς δωρεάν ή με συμβολικό τίμημα θέσεων παιδικών σταθμών, στους δημότες. Οι ιδιωτικοί παιδικοί σταθμοί (ΠΣ) είχαν τη μικρότερη συμμετοχή στο πρόγραμμα και αυτό, μόνο επειδή η κοινοτική χρηματοδότηση δεν μπορούσε να καταλήγει αποκλειστικά σε δημόσιους φορείς της οικονομίας.
Είναι χαρακτηριστικό ότι ακόμη και σήμερα, με την οικονομική κρίση να έχει στρέψει μεγάλο αριθμό ιδιωτικών παιδικών σταθμών στο πρόγραμμα αυτό, το ποσοστό συμμετοχής των δημοτικών παιδικών σταθμών, παραμένει σταθερά πάνω από 70%.
Προβλήματα
Η πολιτική της χρήσης συγκεκριμένων πόρων του προγράμματος ως δωρεάν δημοτικών υπηρεσιών είχε σαν αποτέλεσμα την πλήρη εξάντληση των πόρων, μέσα σε τρία χρόνια, ώστε τώρα, το αρμόδιο Υπουργείο Εργασίας να προβεί σε περικοπές της χρηματοδότησης προς τους ΠΣ, δύο φορές διαδοχικά, συνολικού ύψους 37%.
Επειδή οι περικοπές αυτές οδηγούσαν σε επίπεδα μη αξιοπρεπούς παροχής υπηρεσιών, π.χ. με καλυπτόμενη δαπάνης σίτισης των παιδιών 0,92€/ημέρα και για ν’ αποτραπεί η κατάρρευση του προγράμματος, η Ομοσπονδία Συλλόγων Ιδιωτικών Παιδικών Σταθμών (ΠΟΣΙΠΣ) αντιπρότεινε, στην πρώτη μείωση την προαιρετική συμμετοχή των γονέων στην δαπάνη μετακίνησης και στην δεύτερη μείωση την εξαίρεση της σίτισης από το πρόγραμμα και την παροχή της, ανάλογα με το
κοστολόγιο κάθε Δομής, πράγμα που συμφωνήθηκε με το Υπουργείο και εφαρμόσθηκε.
Δεν προβλημάτισε το Υπουργείο ότι οι Δημοτικοί ΠΣ, δεν ζήτησαν αντίστοιχη συμμετοχή για την κάλυψη της παροχής σίτισης και δέχθηκαν ασυζητητί την μείωση του 37% θέλοντας να εξασφαλίσουν οποιοδήποτε ποσόν ανά ωφελούμενη μητέρα. Οι ιδιωτικές όμως δομές δεν έχουν την δυνατότητα άλλης επιχορήγησης και εάν δεν μπορέσουν να καλύψουν το λειτουργικό τους κόστος, θα κλείσουν.
Το γεγονός ότι οι όροι της σύμβασης άλλαξαν δύο φορές μονομερώς από την Πολιτεία, είχε ως επακόλουθο να γίνουν πολλαπλές ενστάσεις στα δικαστήρια από ορισμένες ιδιωτικές δομές, μη μέλη μας. Το αποτέλεσμα ήταν να μην υπογράφονται οι συμβάσεις του σχολικού έτους 2012-13, μεταξύ του φορέα διαχείρισης (ΕΕΤΑΑ) και των Δομών έως ότου τελεσιδικήσουν οι υποθέσεις στα δικαστήρια.
Αυτό είχε ως επίπτωση να μην έχει πληρωθεί κανένας Παιδικός/Βρεφονηπιακός Σταθμός, δημοτικός ή ιδιωτικός, και το πρόγραμμα να απειλείται για μια ακόμη φορά με πλήρη κατάρρευση, διότι έως το τέλος Φεβρουαρίου του 2013 ο φορέας διαχείρισης αδυνατούσε ακόμη να εξοφλήσει τις ληξιπρόθεσμες οφειλές του, ενώ οι Ιδιωτικοί Παιδικοί Σταθμοί, απλήρωτοι εν μέσω κρίσης, υποχρεώνονταν να τον πιστώνουν.
Πέρα από την οικονομική διαχείριση του προγράμματος, θα θέλαμε να υπογραμμίσουμε μία ακόμη παθογένεια, μεταξύ πολλών άλλων, την οποία θεωρούμε ιδιαίτερα σοβαρή: την σύζευξη ωφελούμενων μητέρων και δομών, η οποία, όπως εφαρμόζεται σήμερα, οδηγεί συχνά το παιδί κάθε χρόνο σε διαφορετική δομή, πράγμα το οποίο λειτουργεί αντιπαιδαγωγικά, μη επιτρέποντας σε αυτό να δομήσει την κοινωνικότητα και την εξέλιξη του, σε ένα σταθερό περιβάλλον.
Θέσεις της ΠΟΣΙΠΣ
Η Ομοσπονδία Συλλόγων Ιδιωτικών Παιδικών Σταθμών (ΠΟΣΙΠΣ) μπροστά στον κίνδυνο να ταλαιπωρηθούν περισσότερες από 60.000 οικογένειες, αναγκάσθηκε να αποδεχθεί τις δύο μειώσεις που επέβαλε το Υπουργείο, πράγμα που περιόρισε δραστικά και τον αριθμό των δικαστικών προσφυγών.
Η Ομοσπονδία συνέστησε προς όλα τα μέλη της να μην υπερβούν σε καμία περίπτωση το ανώτερο όριο των 70€ μηνιαίως ως συμμετοχή των γονέων στη σίτιση.
Υπογραμμίζουμε ότι η ΠΟΣΙΠΣ δεν επιθυμεί να επιβαρύνονται οι γονείς με οιοδήποτε κόστος, εφόσον αυτό είναι δυνατόν να καλυφθεί από κονδύλια του ΕΣΠΑ και εφόσον διασφαλίζεται η παροχή αξιοπρεπών παιδαγωγικών υπηρεσιών από τις δομές προς τα παιδιά προσχολικής ηλικίας.
Προοπτικές και πρωτοβουλίες
Η ΠΟΣΙΠΣ θεωρεί ότι οι πρωτόγνωρες συνθήκες οικονομικής κρίσης δεν επιτρέπουν στην Ελληνίδα μητέρα να αντιμετωπίσει σωστά και να εξασφαλίσει οργανωμένη προσχολική φροντίδα και διαπαιδαγώγηση του παιδιού, γι’ αυτό καθίσταται απολύτως αναγκαία και επιτακτική η εξεύρεση πόρων για την υλοποίηση του υφιστάμενου προγράμματος «Εναρμόνιση επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής»
για το σχολικό έτος 2013-14, το οποίο θα πρέπει να συμπεριλάβει όλες τις ηλικίες από 2 έως 6 ετών, μέχρι δηλαδή την εγγραφή του παιδιού στο Δημοτικό Σχολείο.
Η ΠΟΣΙΠΣ επιθυμεί να συμπεριληφθεί ένα αντίστοιχο πρόγραμμα, με βελτιωμένους όμως όρους, στο σχεδιασμό των επιδοτήσεων ΕΣΠΑ της περιόδου 2014-2020 που ήδη έχει ξεκινήσει, αφού πρώτα καλυφθεί το κενό χρηματοδότησης του επόμενου σχολικού έτους 2013-14.
Προς τούτο έχει ήδη ξεκινήσει σε όλη την επικράτεια, μετά από πρόταση της ΠΟΣΙΠΣ, η συλλογή υπογραφών μητέρων, ωφελούμενων και μη, με σκοπό την μεταφορά πόρων υπέρ του προγράμματος για το σχολικό έτος 2013-14, από παγωμένα ή αδιάθετα κονδύλια του ΕΣΠΑ 2007-13. Ήδη, σε ορισμένες Περιφέρειες έχουν συγκεντρωθεί χιλιάδες υπογραφές που θα κοινοποιηθούν απ’ευθείας στον Πρωθυπουργό κ. Αντώνη Σαμαρά.
Μετά τιμής
Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Π.Ο.Σ.Ι.Π.Σ.
Ο Πρόεδρος Ο Γενικός Γραμματέας
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΕΝΤΖΕΠΗΣ

Scroll to top