Αίτηση Εγγραφής

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ (€)

Το ποσό των διδάκτρων καθορίζεται από την διεύθυνση του βρεφονηπιακού σταθμού.
Τα δίδακτρα της σχολικής περιόδου υπολογίζονται σε ετήσια βάση.

Με την εγγραφή καταβάλλεται το ποσό που ορίζει η διεύθυνση ως προκαταβολή το οποίο απαιτείται για:
α) το δικαίωμα εγγραφής,
β) τη δημιουργία μητρώου του βρέφους / νηπίου,
γ) την επεξήγηση του κανονισμού λειτουργίας του σταθμού με λήψη σχετικού έντυπου υλικού, και
δ) την προκαταβολή έναντι του συνολικού ποσού των διδάκτρων και των παροχών.

Οι ημερομηνίες αποτελούν δήλη ημέρα καταβολής σύμφωνα με το αρ. 340 ΑΚ. Η καταβολή γίνεται σε μετρητά στα Γραφεία του Σταθμού και η απόδειξη που υπογράφεται από το νόμιμο εκπρόσωπό του, αποτελεί το μόνο αποδεικτικό καταβολής των χρημάτων. Καταβολή σε Τράπεζα θεωρείται έγκυρη εφόσον εκδοθεί απόδειξη και από τον Ιδιοκτήτη του Παιδικού Σταθμού.

Τα δίδακτρα αφορούν ολόκληρη την περίοδο εγγραφής και οι παρεχόμενες υπηρεσίες συμφωνούνται για το σύνολό της. Σε περίπτωση διακοπής παρακολούθησης παιδιού μετά την εγγραφή, οι γονείς οφείλουν να καταβάλουν τα δίδακτρα και της υπολειπόμενης περιόδου κατά την οποία ο Σταθμός παρέχει τις υπηρεσίες του, εκτός αν η διακοπή οφείλεται σε υπαιτιότητα του Σταθμού. Αναίρεση της υποχρέωσης αυτής είναι δυνατή μόνο με τη ρητή συγκατάθεση του Σταθμού. Σε κάθε περίπτωση καταβληθέντα ποσά δεν επιστρέφονται, ούτε και συμψηφίζονται με τυχόν οφειλόμενες δόσεις των διδάκτρων.

Περισσότερες πληροφορίες για το θέμα της οικονομικής συμφωνίας, έχετε την δυνατότητα να τις πληροφορηθείτε μετά από επίσκεψη στο χώρο μας.


ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

Για την εγγραφή του παιδιού στο βρεφονηπιακό σταθμό απαιτούνται τα παρακάτω δικαιολογητικά:

α) Αίτηση γονέα.
β) Πιστοποιητικό γέννησης του παιδιού.
γ) Βιβλιάριο υγείας.
δ) Ιατρική γνωμάτευση όπου φαίνεται ότι το παιδί είναι υγιές.
ε) Α.Φ.Μ


ΜΕ ΕΚΤΙΜΗΣΗ
ΣΗΦΑΚΗΣ ΣΥΜΕΩΝ
Πληροφορίες για εγγραφές.
Τηλ 2810821739, 6977980006
(5o χιλ προς Γαζί έναντι κέντρου ΑΝΟΔΟΣ).

Scroll to top